Kennismaken

Het aanbod van Munks betreft (specialistische) ambulante begeleiding (Jeugd en WMO) en trajecten op maat naar onderwijs, werk of een passende dagbesteding. Ons uitgangspunt is dat iedereen ook bij tegenslag het vermogen heeft om te herstellen en het eigen leven weer op en aan te pakken. Munks gaat hierbij uit van eigen kracht, talenten, mogelijkheden en hulpbronnen in de omgeving om participatie en zelfregie te versterken. Wij boeken goede resultaten, bij individuele begeleiding van jeugdigen en volwassenen, maar ook bij zeer complexe situaties binnen het gezin. Wij begeleiden in de eigen omgeving en doen dit pragmatisch, met humor en daadkracht. Omdat iedereen anders is werken wij niet met één vaste methode. Wij werken systemisch en oplossingsgericht. Onze professionals hebben ieder hun eigen expertise en er wordt nauw samengewerkt met het eigen en professionele netwerk. 

  • Munks is gecontracteerd zorgaanbieder in de Regio Gooi & Vechtstreek en de Regio Zuid Oost Utrecht voor levering van ambulante begeleiding (regulier en specialistisch) aan Jeugd en WMO en in de Regio Foodvalley voor levering van specialistische ambulante begeleiding Jeugd.
  • Munks heeft een contract met het UWV voor Re-integratie dienstverlening.
  • Munks biedt assessments en begeleidingstrajecten naar onderwijs, werk of een passende dagbesteding, onder andere aan scholen en Samenwerkingsverbanden.


Missie  & visie:

Missie: 
Munks biedt hulp aan mensen die tegenslag ervaren, zodat zij op eigen wijze weer invulling kunnen geven aan hun leven. 

Visie:
Munks heeft als kleine organisatie een daadkrachtige, creatieve en autonome werkwijze. Ons team bestaat uit gedreven aanpakkers die een uitdaging niet uit de weg gaan en waarde hechten aan kwaliteit. Wij staan voor een laagdrempelige no-nonsense aanpak, waarbij de vertrouwensrelatie met onze cliënten de basis vormt voor de begeleiding. Hierbij bieden we maatwerk en werken graag samen met het eigen - en professionele netwerk.