Munks & Schuckman 

Munks & Schuckman is opgericht door Brita van Borssum Waalkes en Donna Schuckman. 
Ons aanbod betreft (specialistische) ambulante begeleiding (Jeugd en WMO) en trajecten op maat naar onderwijs, werk of een passende dagbesteding. Ons uitgangspunt is dat iedereen ook bij tegenslag het vermogen heeft om te herstellen en het eigen leven weer op en aan te pakken. Munks & Schuckman gaat hierbij uit van eigen kracht, talenten, mogelijkheden en hulpbronnen in de omgeving om participatie en zelfregie te versterken. Wij boeken goede resultaten, bij individuele begeleiding van jeugdigen en volwassenen, maar ook bij zeer complexe situaties binnen het gezin. Wij begeleiden in de eigen omgeving en doen dit pragmatisch, met humor en daadkracht. Omdat iedereen anders is werken wij niet met één vaste methode. Onze professionals hebben ieder hun eigen expertise en er wordt nauw samengewerkt met het eigen en professionele netwerk.Wij bieden ervaring, kwaliteit, flexibiliteit en creativiteit. 


  • Munks & Schuckman is gecontracteerd aanbieder in de Regio Gooi & Vechtstreek en Zuid Oost Utrecht voor levering van (specialistische) ambulante ondersteuning Jeugd en WMO.
  • Munks & Schuckman heeft een contract met het UWV voor levering van modulaire Re-integratie- en WerkFit trajecten.
  • Munks & Schuckman biedt assessments en begeleidingstrajecten naar onderwijs, werk of een passende dagbesteding, onder andere aan scholen en Samenwerkingsverbanden.


Missie  & visie:


Onze missie: 
Munks & Schuckman biedt hulp aan mensen die tegenslag ervaren, zodat zij op eigen wijze weer invulling kunnen geven aan hun leven. 

Onze visie:
Munks & Schuckman heeft als kleine organisatie een daadkrachtige, creatieve en autonome werkwijze. Ons team bestaat uit gedreven aanpakkers die een uitdaging niet uit de weg gaan en waarde hechten aan kwaliteit. Wij staan voor een laagdrempelige no-nonsense aanpak, waarbij de vertrouwensrelatie met onze cliënten de basis vormt voor de begeleiding. Hierbij bieden we maatwerk en werken graag samen met het eigen - en professionele netwerk.

Onze missie & visie

Created with Sketch.

Missie:
Munks & Schuckman biedt hulp aan mensen die tegenslag ervaren, zodat zij op eigen wijze weer invulling kunnen geven aan hun leven. 

Visie:
Munks & Schuckman heeft als kleine organisatie een daadkrachtige, creatieve en autonome werkwijze. Ons team bestaat uit gedreven aanpakkers die een uitdaging niet uit de weg gaan en waarde hechten aan kwaliteit. Wij staan voor een laagdrempelige no-nonsense aanpak, waarbij de vertrouwensrelatie met onze cliënten de basis vormt voor de begeleiding. Hierbij bieden we maatwerk en werken graag samen met het eigen - en professionele netwerk.