Ambulante begeleiding jeugd in het gezin

Wij bieden (specialistische) ambulante begeleiding aan gezinnen met één of meerdere hulpvragen. De begeleiding is erop gericht om u en uw kind te ondersteunen, elkaar binnen het gezin beter te begrijpen en positief met elkaar om te gaan. Wij werken systemisch en doen dit op basis van wederzijds vertrouwen en respect. 

Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij:

 • leren omgaan met een (game) verslaving, diagnose, gedrags- en GGZ problematiek (bijvoorbeeld ASS/ADHD), overbelasting en NAH problematiek;
 • problemen rondom schoolbezoek;
 • problemen rondom een (vecht) scheiding, omgangsregeling, bij escalaties en onveiligheid;
 • het versterken van opvoedvaardigheden;
 • grenzen leren stellen;
 • contact leggen en onderhouden met instanties, scholen en hulpverlening;
 • plannen en het aanbrengen van een dagstructuur;
 • betrekken en versterken van het eigen netwerk;
 • het op orde krijgen van administratie, financiële zaken en verwijzen naar een budgetcoach of bewindvoering bij ernstige schulden;
 • signaleren en doorverwijzen naar specialistische instellingen indien nodig.

Ambulante begeleiding jeugd individueel

Wij bieden (specialistische) ambulante ondersteuning aan jeugdigen met één of meerdere hulpvragen. Wij helpen je om meer grip te krijgen op je situatie en het oplossen van problemen die jij ervaart. Onze begeleiding is individueel, hierdoor is er aandacht speciaal voor jou. De begeleiding vindt plaats bij jou thuis maar dit kan ook ergens anders, op een plek die jij zelf prettig vindt.

Wij kunnen je bijvoorbeeld helpen bij:

 • leren omgaan met een (game) verslaving, diagnose, gedrags- en GGZ problematiek (bijvoorbeeld ASS/ADHD), overbelasting en NAH problematiek;
 • problemen oplossen die bestaan rondom school (bezoek), contact leggen met instanties, school of werk;
 • versterken van sociale contacten, vrienden en familiebanden;
 • leren plannen en structureren; 
 • het vinden van een een leuke opleiding, werk of een bijbaan die bij je past en waar je het naar je zin hebt;
 • financiën en administratie op orde krijgen of ondersteuning bij schulden; 
 • versterken van zelfvertrouwen, zelfkennis en motivatie; 
 • signaleren en doorverwijzen naar specialistische instellingen indien nodig.


Lees meer over onze werkwijze onder het kopje ‘Methode en informatie’.

Voorbeelden van ons aanbod


Wij bieden (opvoed) ondersteuning in het gezin, bijvoorbeeld als sprake is van een diagnose. Wij hebben ook ervaring met specialistische begeleiding bij (v)echtscheiding en / of ouderschapsbemiddeling, bij situaties van onveiligheid, wantrouwen, loyaliteitsconflicten, ruzies, huiselijk geweld, negatief praten over de andere ouder of wanneer ouders niet op één lijn zijn betreffende de opvoeding. Wij gaan uit van de van de eigen kracht, mogelijkheden en beperkingen van de ouders en kind(eren). Het kind wordt hierbij centraal gesteld. Praktische afstemming (zoals afspraken en regels) wordt gerealiseerd tussen ouders. Het eigen en / of  professionele netwerk wordt betrokken. Indien nodig wordt het ouderschapsplan bijgesteld. Omdat wij gebruik maken van verschillende methodes, flexibel en duidelijk zijn en transparant werken boeken wij goede resultaten. Wij kunnen hierin zowel de ouders als het kind begeleiden en werken systeemgericht. 
  
Munks & Schuckman biedt maatwerk bij verslavingsproblematiek, zoals een blow- of gameverslaving. Wij sluiten laagdrempelig aan bij de jeugdige en maken hierbij onder andere gebruik van de Eigen Kracht methodiek. Samen met de jeugdige onderzoeken wij op basis van vertrouwen of er een wil is om te veranderen. Wij hebben een lange adem, werken oplossingsgericht, zijn flexibel en duidelijk. De begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving van de jeugdige. Hierbij bieden wij sociaal emotionele ondersteuning en helpen om zaken te regelen. Wij werken intensief samen met school / opleiding of behandelaren. Ouders worden ondersteund in het stellen en bewaken van grenzen. Wij bieden psycho-educatie aan gezinsleden of andere belangrijke personen in het leven van de jeugdige.
Toewerken naar een doorverwijzing voor verslavingszorg of een andere vorm van behandeling kan onderdeel zijn van de begeleiding.

Positieve ervaring: 'Sinds Donna bij ons langs komt lukt het mij om positiever te communiceren met mijn dochter maar ook om grenzen stellen en dit vol te houden. Ik kan alles tegen Donna zeggen, echt zoals ik dat zelf voel. Zij reageert ook snel op een appje, op momenten dat ik het even niet meer weet, dat is heel fijn’.