Ambulante begeleiding volwassenen (WMO)

Wij bieden (specialistische) ambulante begeleiding aan volwassenen met één of meerdere hulpvragen. Wij begeleiden praktisch en oplossingsgericht, in de eigen omgeving. Dit doen wij met openheid, humor, daadkracht en creativiteit. Wij kijken naar wat werkt en zijn duidelijk. Omdat iedereen anders is werken wij niet met één vaste methode. Het uitgangspunt is dat iedereen ook bij tegenslag het vermogen heeft om te herstellen en het eigen leven weer op en aan te pakken. 

Wij kunnen onder andere helpen bij:

  • leren omgaan met een (game) verslaving, diagnose, gedrags- en GGZ problematiek (bijvoorbeeld ASS/ADHD), overbelasting, NAH problematiek en multiproblematiek;
  • plannen en het aanbrengen van een dagstructuur;
  • het verkennen en versterken van uw eigen krachten, talenten en mogelijkheden;
  • het op orde krijgen van administratie, financiële zaken en verwijzen naar een budgetcoach of bewindvoering bij ernstige schulden;
  • het onderhouden en stimuleren van sociale contacten;
  • problemen oplossen die bestaan rondom werk, opleiding of uitkeringsinstantie;
  • het vinden van een leuke en passende opleiding, werk of dagbesteding;
  • contact leggen en onderhouden met instanties, organisaties en hulpverlening;
  • het betrekken en versterken van uw eigen netwerk;
  • signaleren en doorverwijzen indien nodig naar specialistische instellingen indien nodig.

Voorbeelden van ons aanbod

Door verschillende persoonlijke problemen en omstandigheden, bij een diagnose (zoals bijvoorbeeld ASS/ADHD), depressie, angst, burn-out, een verslaving of eenzaamheid kan het gebeuren dat het gevoel ontstaat van gebrek aan controle op het eigen leven. Schulden beginnen zich bijvoorbeeld op te stapelen, het lukt niet meer om post te openen of uit bed te komen, het kost steeds meer moeite om stabiel te blijven functioneren op school of tijdens het werk of er ontstaat een situatie van isolement. Wij begeleiden op alle leefgebieden, luisteren en kijken samen wat nodig is. Een vaste ambulant begeleider komt thuis en richt zich op psychisch (sociaal en emotioneel) functioneren, financiën en administratie, zingeving, praktisch functioneren, huisvesting, daginvulling, versterken van het zelfvertrouwen en het eigen netwerk. Er wordt samen een plan opgesteld met duidelijke doelen die wij periodiek evalueren.

Wij begeleiden bij NAH problematiek.Er is een breuk in het leven ontstaan: de tijd voor en de tijd na het hersenletsel. De situatie is niet meer zoals het 'vroeger' was, al wil men misschien nog wel dezelfde dingen doen als ‘toen'. Het is vaak heel lastig om met dit veranderde leven om te gaan. Als gevolg van het hersenletsel bestaat bijvoorbeeld ernstige vermoeidheid, geheugenproblematiek, overprikkeling en overbelasting. Voor de partner, familie of vrienden is er vaak ook veel veranderd en is het soms moeilijk om te begrijpen dat iemand beperkt en wisselend belastbaar is. Daarom vinden wij het belangrijk dat zij betrokken worden bij de begeleiding. De begeleiding vindt thuis plaats met een vaste ambulant begeleider.