Ons team

Alle allround HBO gekwalificeerde professionals die voor ons werken bieden (specialistische) ambulante begeleiding aan zowel Jeugd als volwassenen. Voor begeleiding van Jeugd (specialistisch) zet Munks & Schuckman alleen professionals in die in het bezit zijn van een SKJ registratie.

Brita van Borssum Waalkes

Brita is mede-eigenaar van Munks & Schuckman en ambulant begeleider. Zij is Jeugd- en gezinsprofessional, SKJ geregistreerd, en heeft veel ervaring in:

 • Ambulante begeleiding (specialistisch) van jeugd, gezin en volwassenen bij multiproblematiek  en/of onveiligheid. 
 • Vertrouwen opbouwen bij zorg mijdende cliënten (bemoeizorg).
 • Ambulante begeleiding (specialistisch) van inwoners bij een complexe leefsituatie die om een andere aanpak vraagt.
 • Specialistische begeleiding bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
 • Re-integratie trajecten en toeleiding naar een passende dagbesteding, opleiding of werk betreffende (jong) volwassenen, regulier of met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel positieve uitstroom. 


Brita biedt zeer ruime ervaring, brede kennis, daadkracht en humor. Zij stuurt aan op duidelijke resultaten. Haar stijl: analytisch, open, vernieuwend, ondersteunend, creatief, oplossingsgericht. Zij staat klaar voor haar cliënten op momenten dat zij het echt nodig hebben. Door haar ervaring weet zij snel de weg te vinden naar instanties. 


Taal: Nederlands, Engels

Donna Schuckman

Donna is mede-eigenaar van Munks & Schuckman en ambulant begeleider. Zij is ecologisch pedagoog, SKJ geregistreerd, en heeft veel ervaring in:

 • Specialistische opvoedondersteuning in het gezin.
 • Begeleiding van kwetsbare meiden, begeleiding bij gezinsproblematiek en  vechtscheiding problematiek.
 • (Specialistische) ambulante begeleiding van jeugd, gezin en volwassenen bij multiproblematiek en / of onveiligheid.
 • Snel opbouwen van vertrouwen bij cliënten.
 • Re-integratie trajecten en toeleiding naar een passende dagbesteding, opleiding of werk betreffende (jong) volwassenen, regulier of met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel positieve uitstroom. 

Donna begeleidt cliënten vanuit betrokkenheid, staat klaar voor haar cliënten, is flexibel en werkt doelgericht. Zij hecht waarde aan kwaliteit en professionaliteit. Voor Donna is humor van belang in de begeleiding. Donna heeft een praktische instelling en zoekt naar oplossingen die echt passen bij de cliënt.


Taal: Nederlands

Linnea Craenen    

Linnea werkt bij Munks & Schuckman als ambulant begeleider. Zij is orthopedagoog, SKJ geregistreerd, en heeft veel ervaring in:

 • Specialistische (opvoed) ondersteuning en advisering aan het gezin bij multiproblematiek, bij diagnoses zoals ASS, ADHD, gedrag - en GGZ problematiek en / of onveiligheid.
 • Werken met kwetsbare jongens. 
 • Individuele begeleiding (specialistisch) van jeugd en volwassenen bij multiproblematiek.
 • Laagdrempelig contact leggen met zorg mijdende cliënten.


Linnea is deskundig, werkt pragmatisch, heeft humor, is punctueel, ferm en zoekt naar niet voor de hand liggende oplossingen. 
Zij kan goed relativeren en is praktisch ingesteld. Ze is daarnaast een doorzetter en heeft een groot aanpassingsvermogen. 


Taal: Nederlands, Engels

Aiden Hilgeman

Aiden werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider, SKJ geregistreerd. Hij heeft veel ervaring in:

 • Specialistische begeleiding en advisering aan jeugd, volwassenen en gezin bij multiproblematiek, ASS, ADHD, gedrag en GGZ problematiek, game - of  middelen verslaving en bij situaties van onveiligheid.
 • Snel vertrouwen opbouwen bij zorg mijdende cliënten.
 • Het begeleiden van jongeren. 
 • Coördineren van zorg. 


Aiden is een betrokken en bevlogen zorgprofessional. Hij is analytisch, deskundig en empathisch. Hij staat altijd klaar voor zijn cliënten en werkt daarbij nauw samen met het eigen- en professionele netwerk.

Hij is onder andere gecertificeerd om te werken met de methode 'Geweldloos Verzet' en 'Triple P'. 


Taal: Nederlands, Engels

Sanne Jaspers

Sanne werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider. Zij heeft ervaring in:


 • Het begeleiden van gezinnen / (opvoed) ondersteuning.
 • Het begeleiden van jongeren.
 • Leren aangeven van grenzen en structuur.
 • Het begeleiden van hoog- en prikkel gevoelige kinderen.
 • Cultuur sensitief werken.

 

Sanne gaat het liefst zo veel mogelijk uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt en vindt humor belangrijk.

Sanne is empathisch, creatief, flexibel, open, betrouwbaar en klantgericht.

 
Certificering:

 • HBO Opleiding Gezins-en opvoedcoach/counselor.
 • Ervaring met oplossingsgericht coachen en systemisch coachen.


Taal: Nederlands, Engels


Zaid Fattouchi 

Zaid werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider. Hij is SKJ geregistreerd en heeft veel ervaring in:

 • Het begeleiden van jongeren (individueel), jongvolwassenen en gezinnen.
 • Snel vertrouwen opbouwen bij complexe problematiek.


Zaid staat voor flexibiliteit, deskundigheid, punctualiteit en zorgzaamheid. De combinatie van empathisch vermogen, ervaring, kennis en kunde maakt hem tot een professional die zijn vak verstaat en dit vertaalt naar begeleiding op maat. Hij werkt in de (specialistische) ambulante begeleiding nauw samen met het eigen en professionele netwerk. Door zijn ervaring weet hij snel de weg te vinden naar instanties. 


Taal: Nederlands, Berbers, Engels 

Agnes de Schutter

Agnes werkt bij Munks & Schuckman als specialistisch ambulant begeleider en medewerker beleid en kwaliteit. 
Zij is SKJ geregistreerd hulpverlener, systeemtherapeutisch medewerker, cultureel antropoloog en heeft veel ervaring in:


 • Ondersteuning van gezinnen waarin sprake is van huiselijk geweld/geweld in afhankelijkheidsrelaties, waaronder 

       (ex-)partnergeweld, stalking en intieme terreur.

 • Ondersteuning bij complexe scheidingen.
 • Partnerrelatiegesprekken.
 • Ambulante begeleiding bij complexe gezinsproblematiek en (hoog)conflict.


Agnes is een deskundige, daadkrachtige en betrokken hulpverlener. Zij vindt het belangrijk om vanuit verbinding en vertrouwen met een gezin aan het werk te gaan en heeft daarbij een analytische en zorgvuldige aanpak. Agnes is de nuchterheid zelve, heeft relativeringsvermogen en werkt integer en cultuursensitief.

Zij is gecertificeerd om te werken met de volgende methodieken:

 • Een Taal Erbij
 • Parallel-Solo Ouderschap
 • Ouderschap Blijft
 • MASIC
 • Signs of Safety


Taal: Nederlands, Engels

Anouck Siegenthaler 


Anouck werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider. Zij is SKJ geregistreerd en heeft veel ervaring in:

 • Ambulante begeleiding (specialistisch) van jeugd/jongvolwassenen en gezin.
 • Begeleiden van pubers (zij is jarenlang jongerenwerkster geweest).
 • Laagdrempelige begeleiding op maat.
 • Samenwerken met eigen netwerk en betrokken instanties. 
 • Opvoedondersteuning van kinderen met ASS, hechtingsproblemen en/of AD(H)D.


Zij is gecertificeerd om te werken met de volgende methodieken:

 • Girls’talk (Een groepscounselingsprogramma met als doel  meiden tussen de 14 en 21 jaar weerbaar te maken op het gebied van seksualiteit en relaties).
 • Geef me de 5 (praktische methodiek voor omgang met mensen met autisme).
 • Cultuur sensitief werken.

 
Taal: Nederlands, Frans en Engels

Abdel Azahaf


Abdel werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider. Hij is SKJ geregistreerd en heeft veel ervaring in:

 • Ambulante begeleiding (specialistisch) van jeugd, gezin en volwassenen. Hij gaat graag met mensen om, is geduldig, empatisch, flexibel, initiatiefrijk, een doorzetter en heeft veel analytisch vermogen. 
 • Het begeleiden van jongeren (individueel). Hij heeft veel samen gewerkt met vluchtelingen en jongeren met een verstandelijke beperking. 
 • Re-integratie trajecten en toeleiding naar een passende dagbesteding, opleiding of werk betreffende (jong) volwassenen, regulier of met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel positieve uitstroom. 


Abdel is naast zijn werk, in het kader van zingeving en zijn grote wil om bij te dragen aan de maatschappij, ook zeer actief in het vrijwilligerswerk bij de Gooise sport - en recreatie stichting (GSRS) te Hilversum. Hij begeleidt als vrijwilliger mensen met een verstandelijke beperking, organiseert sport/spel/recreatie bezigheden en is bestuurslid. 


Taal: Nederlands, Arabisch/Berbers, Engels

Saskia van der Velde


Saskia werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider. Zij is ecologisch pedagoog, SKJ geregistreerd en heeft ervaring in:


 • het begeleiden van kinderen met gedrags- en/of communicatieproblemen.
 • (specialistische) ambulante begeleiding bij gezinnen met multiproblematiek.
 • (specialistische) ambulante begeleiding van kwetsbare jongeren.
 • (specialistische) begeleiding van jeugd, gezin en volwassenen met autisme/ADHD problematiek.
 • combinatie onderwijs/zorg, opbouw terugkeer naar school (thuiszitters).
 • coördineren van zorg.
 • snel vertrouwen opbouwen bij pubers en gezinnen met complexe problematiek.


Saskia werkt vanuit vertrouwen, verbinding en gelijkwaardigheid en vindt een combinatie van humor en creativiteit onmisbaar in haar werk. Saskia hecht veel waarde aan professionaliteit en kwaliteit. Zij is voor haar cliënten voorspelbaar en betrouwbaar: doe wat je zegt, en zeg wat je doet. Ze is flexibel en bereikbaar voor haar cliënten en zoekt in elk gezin naar maatwerk. 


Zij is gecertificeerd om te werken met de volgende methodieken: 

 • Een Taal Erbij
 • Teken je gesprek

Daarnaast is zij speltherapeut in opleiding.

 
Taal: Nederlands, Engels

Vacature ambulant begeleider (specialistisch), dienstverband of ZZP

Uren minimaal 16 uur per week

Harde eisen: 

 • HBO diploma Jeugdzorg, Social Work, SPV of vergelijkbaar.
 • KIWA keurmerk (of de bereidheid deze te behalen) bij ZZP.

Munks & Schuckman biedt (specialistische) ambulante begeleiding aan jeugd, gezin en volwassenen en re-integratietrajecten voor het UWV. De nadruk ligt op specialistische begeleiding van gezinnen. Het is belangrijk dat je hier affiniteit mee hebt en kan werken in complexe situaties. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het afleggen van wekelijkse huisbezoeken bij cliënten. Wij bieden maatwerk omdat iedere cliënt anders is. Hierdoor is het werk heel afwisselend en uitdagend. Rapportages en plannen opstellen is ook onderdeel van de werkzaamheden.

Wij bieden praktische, sociaal-emotionele en (opvoed) ondersteuning bij multiproblematiek. Wij stellen een begeleidingsplan op met doelen in samenspraak met de cliënt en aanmelder (gemeente) of verwijzer. Het begeleidingsplan wordt structureel geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Het sociale en professionele netwerk rondom de cliënt wordt betrokken en wij werken hierbij integraal samen. Wij monitoren risico’s betreffende veiligheid. Hierbij hanteren wij onder andere de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij signaleren en verwijzen door indien nodig.

Benodigde competenties/eisen:

 • daadkracht, creativiteit, humor en flexibiliteit;
 • inspireren en motiveren en een hart hebben voor het werken met mensen met complexe problematiek op diverse leefgebieden;
 • stevig in je schoenen staan, stressbestendig;
 • empathie kunnen tonen;
 • verbaal en administratief sterk en zorgvuldig;
 • doelgericht kunnen werken;
 • goed kunnen samenwerken met collega’s en ketenpartners;
 • het kunnen uitvragen, inschatten en monitoren van risico’s op het gebied van veiligheid en werken volgens een protocol veiligheid, de Verwijsindex en de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • grote mate van zelfstandigheid;
 • integer zijn en een respectvolle opstelling naar cliënten;
 • goede bereikbaarheid voor cliënten, zowel telefonisch, via Whatsapp en via mail;
 • werken volgens AVG richtlijnen;
 • in staat tot zelfreflectie;
 • HBO diploma (Jeugdzorg, Social Work, SPV of vergelijkbaar) en werkervaring in dezelfde of een vergelijkbare functie of zeer gedreven om zich de functie eigen te maken, harde functie eis;
 • Verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen, niet ouder dan drie maanden, harde functie eis;
 • In het bezit van een rijbewijs, harde functie eis;
 • SKJ registratie, of de bereidheid deze te behalen via ons bij een dienstverband, of BIG registratie.
 • KIWA keurmerk bij ZZP, of de bereidheid deze te behalen.

Naast diploma-eisen kijken wij ook naar karakter, werk- en levenservaring. Wij vinden integriteit, stressbestendigheid, duidelijkheid (afspraak = afspraak), openheid, eerlijkheid en humor belangrijk.

Wat bieden wij?

 • Uitdagend werk in de maatschappelijke (jeugd) zorg in de regio Gooi en Vechtstreek en Zuid Oost Utrecht, UWV re-integratietrajecten.
 • Werken bij een kleine organisatie met een eigen en succesvolle aanpak.
 • Grote mate van zelfstandigheid.
 • Flexibiliteit om eigen werk te plannen en naar eigen inzicht in te delen.
 • Markt conforme beloning en arbeidsvoorwaarden volgens CAO Jeugdzorg bij een dienstverband
 • Diversiteit in het werk.
 • Collegiale ondersteuning / consultatie.
 • No nonsense mentaliteit.
 • Laptop en telefoon bij dienstverband.


Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar info@munksenschuckman.nl met in het kort: een up to date CV EN een motivatiebrief. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Zonder CV EN motivatiebrief zullen wij reacties op deze vacature NIET in behandeling nemen.

Of bel naar : Brita van Borssum Waalkes 0681856664 of Donna Schuckman 0612362000

Reageren kan doorlopend.