Ons team

 • Alle allround HBO gekwalificeerde professionals die voor ons werken bieden (specialistische) ambulante begeleiding aan zowel Jeugd als volwassenen. 
 • Voor begeleiding van Jeugd (specialistisch) zet Munks & Schuckman alleen professionals in die in het bezit zijn van een SKJ registratie.
 • Wij werken samen met een BIG geregistreerde gedragswetenschapper.

Brita van Borssum Waalkes 

Eigenaar 

Brita is eigenaar van Munks & Schuckman, teamleider, Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling en (specialistisch) ambulant begeleider. Zij is Jeugd- en gezinsprofessional, SKJ geregistreerd, en heeft veel ervaring in:

 • Ambulante begeleiding (specialistisch) van jeugd, gezin en volwassenen bij multiproblematiek  en/of onveiligheid. 
 • Vertrouwen opbouwen bij zorg mijdende cliënten (bemoeizorg).
 • Ambulante begeleiding (specialistisch) van inwoners bij een complexe leefsituatie die om een andere aanpak vraagt.
 • Specialistische begeleiding bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
 • Re-integratie trajecten en toeleiding naar een passende dagbesteding, opleiding of werk betreffende kwetsbare (jong) volwassenen, regulier of met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel positieve uitstroom. 

Zij is gecertificeerd om te werken met de volgende methodieken:

 • DilemmaManager (loopbaan assessments)
 • Krachtwerk methodiek
 • Cultuur sensitief werken (ESS, NJI)

Brita biedt zeer ruime ervaring, heeft brede kennis, daadkracht en humor. Zij stuurt aan op duidelijke resultaten. Haar stijl: analytisch, open, vernieuwend, ondersteunend, creatief, oplossingsgericht. Zij staat klaar voor haar cliënten op momenten dat zij het echt nodig hebben. Door haar ervaring weet zij snel de weg te vinden naar instanties. 

Taal: Nederlands, Engels.

Lieve van Borssum Waalkes 

Secretarieel directie ondersteuner

Lieve is werkzaam bij Munks en Schuckman als secretarieel directie ondersteuner. Lieve heeft rechten & politicologie gestudeerd aan University College. Ze is analytisch ingesteld met een oog voor detail. In haar vrije tijd houdt ze zich bezig met kunst en culturele evenementen, en zet ze zich maatschappelijk in voor een lhbtqi+ organisatie in Utrecht.
Taal: Nederlands, Engels.

Donna Schuckman

Pedagoog & ambulant begeleider


Donna werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider. Zij is ecologisch pedagoog, SKJ geregistreerd, en heeft veel ervaring in:

 • Specialistische opvoedondersteuning in het gezin.
 • Begeleiding van kwetsbare meiden, begeleiding bij gezinsproblematiek en  vechtscheiding problematiek.
 • (Specialistische) ambulante begeleiding van jeugd, gezin en volwassenen bij multiproblematiek en / of onveiligheid.
 • Snel opbouwen van vertrouwen bij cliënten.
 • Re-integratie trajecten en toeleiding naar een passende dagbesteding, opleiding of werk betreffende (jong) volwassenen, regulier of met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel positieve uitstroom. 

Zij is gecertificeerd om te werken met de volgende methodieken:

 • Geef me de 5 (praktische methodiek voor omgang met mensen met autisme)
 • DilemmaManager (loopbaan assessments).
 • Krachtwerk methodiek

Donna begeleidt cliënten vanuit betrokkenheid, staat klaar voor haar cliënten, is flexibel en werkt doelgericht. Zij hecht waarde aan kwaliteit en professionaliteit. Voor Donna is humor van belang in de begeleiding. Donna heeft een praktische instelling en zoekt naar oplossingen die echt passen bij de cliënt.

Taal: Nederlands.

Marleen Thepass

Orthopedagoog-generalist

Marleen werkt bij Munks & Schuckman als gedragswetenschapper. Zij is orthopedagoog-generalist, geregistreerd bij het NVO en BIG en heeft veel ervaring in: gedragswetenschappelijk ondersteunen, coachen en adviseren van de professional, zowel individueel als in teams binnen:

 • Specialistische jeugdzorg; 24 uurs verblijf, ambulante hulp, spoedhulp
 • Gesloten en besloten jeugdzorg
 • (voortgezet) Speciaal onderwijs, cluster 4
 • Gemeenten; CJG, jeugdconsulenten, regie bij complexe problematiek en team

Marleen is een coachende gedragswetenschapper en werkt vanuit de oplossingsgerichte denkwijze en het geloof dat je een individu nooit los kan zien van de context. Door middel van gesprek en vanuit verbinding gaat zij het oprechte contact aan om samen op zoek te gaan naar de wens van degene met een hulpvraag. Op die manier kom je niet altijd tot de geijkte oplossingen, maar wel tot oplossingen die patroon doorbrekend werken en de ander echt helpen. Zij werkt normaliserend, met humor, nuchter en realistisch, denkt out of the box, zoekt naar (creatieve) mogelijkheden en gelooft dat je moet doen wat werkt en nodig is. Zij heeft hierbij oog en aandacht voor het creëren van veiligheid binnen (gezins)systemen en met kennis en kunde van onderliggende (psychiatrische) problematiek.
Zij is onder andere gecertificeerd om te werken met de volgende methodieken:

 • Opplossingsgerichte gespreksvoering, intervisie en supervisie
 • Acceptence and commitment Therapy (ACT)
 • Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling
 • Signs of Safety (SOS)
 • Ambulante spoedhulp (ASH) en Families First (FF)
 • Het vlaggensysteem

Agnes de Schutter

Medewerker kwaliteit en beleid & 

ambulant begeleider

Agnes werkt bij Munks & Schuckman als specialistisch ambulant begeleider, medewerker beleid en kwaliteit en Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
Zij is SKJ geregistreerd hulpverlener, systeemtherapeutisch medewerker, cultureel antropoloog en heeft veel ervaring in:

 • Ondersteuning van gezinnen waarin sprake is van huiselijk geweld/geweld in afhankelijkheidsrelaties, waaronder 

       (ex-)partnergeweld, stalking en intieme terreur.

 • Ondersteuning bij complexe scheidingen.
 • Partnerrelatiegesprekken.
 • Ambulante begeleiding bij complexe gezinsproblematiek en (hoog)conflict.

Agnes is een deskundige, daadkrachtige en betrokken hulpverlener. Zij vindt het belangrijk om vanuit verbinding en vertrouwen met een gezin aan het werk te gaan en heeft daarbij een analytische en zorgvuldige aanpak. Agnes is de nuchterheid zelve, heeft relativeringsvermogen en werkt integer en cultuursensitief.

Zij is gecertificeerd om te werken met de volgende methodieken:

 • Een Taal Erbij
 • Parallel-Solo Ouderschap
 • Ouderschap Blijft
 • MASIC
 • Signs of Safety
 • Geef me de 5 (praktische methodiek voor omgang met mensen met autisme)

Taal: Nederlands, Engels.

Anouck Siegenthaler 

Ambulant begeleider

Anouck werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider. Zij is SKJ geregistreerd en heeft veel ervaring in:

 • Ambulante begeleiding (specialistisch) van jeugd/jongvolwassenen en gezin.
 • Begeleiden van pubers (zij is jarenlang jongerenwerkster geweest).
 • Laagdrempelige begeleiding op maat.
 • Samenwerken met eigen netwerk en betrokken instanties. 
 • Opvoedondersteuning van kinderen met ASS, hechtingsproblemen en/of AD(H)D.

Zij is gecertificeerd om te werken met de volgende methodieken:

 • Girls’talk (Een groepscounselingsprogramma met als doel  meiden tussen de 14 en 21 jaar weerbaar te maken op het gebied van seksualiteit en relaties)
 • Geef me de 5 (praktische methodiek voor omgang met mensen met autisme)
 • Cultuur sensitief werken

Taal: Nederlands, Frans en Engels.

Nina Kleiboer

Pedagoog & ambulant begeleider


Nina werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider. Zij is SKJ geregistreerd HBO jeugd- en gezinsprofessional. Zij heeft veel ervaring met: 

- Het begeleiden van jeugdigen met multiproblematiek.

- Het (ambulant) begeleiden van mensen met een LVB.

- Het (ambulant) begeleiden van mensen met psychosociale problematiek.

- Het coördineren van de zorg.

Nina is een enthousiaste en daadkrachtige zorgprofessional. Zij is doortastend en stimulerend, maar tegelijk ook rustig en laagdrempelig in het contact. Ze vindt samenwerken erg belangrijk en daarbij voelt ze zich erg verantwoordelijk voor haar cliënten. 
Taal: Nederlands, Engels.

Aiden Hilgeman

Ambulant begeleider & aanmeldingen

Aiden werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider, SKJ geregistreerd. Hij heeft veel ervaring in:

 • Specialistische begeleiding en advisering aan jeugd, volwassenen en gezin bij multiproblematiek, ASS, ADHD, gedrag en GGZ problematiek, game - of  middelen verslaving en bij situaties van onveiligheid.
 • Snel vertrouwen opbouwen bij zorg mijdende cliënten.
 • Het begeleiden van jongeren. 
 • Coördineren van zorg. 

Aiden is een betrokken en bevlogen zorgprofessional. Hij is analytisch, deskundig en empathisch. Hij staat altijd klaar voor zijn cliënten en werkt daarbij nauw samen met het eigen- en professionele netwerk.

Hij is onder andere gecertificeerd om te werken met de methodes:

 •  Geweldloos Verzet
 • Triple P 
 • Geef me de 5 (praktische methodiek voor omgang met mensen met autisme)

Taal: Nederlands, Engels

Pim ten Have

Psycholoog & ambulant begeleider

Pim werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider. Hij is psycholoog en had tot zijn 21e de droom om profvoetballer te worden. Hij heeft er uiteindelijk voor gekozen om op het hoogste amateurniveau te gaan voetballen waardoor hij zich daarnaast kan focussen op zijn maatschappelijke carrière. Deze keuze en het consistente harde werken sindsdien, heeft hem tot nu toe meerdere tastbare resultaten op zowel sportief als maatschappelijk vlak opgeleverd: 

 • Kampioenschap Hoofdklasse B met Excelsior ’31 in 2019. 
 • Voltooien HBO-studie Toegepaste Psychologie in 2020.
 • Voltooien pre-master Psychologie in 2021.
 • Voltooien WO-master in de psychologie: Talent Development & Creativity in 2023.

Tijdens zijn opleiding heeft hij zijn coaching certificaat gehaald en is hij goed geschoold in:

 • Oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Acceptence and commitment Therapy (ACT)
 • Cognitieve gedragstherapie

Hij heeft veel ervaring in:

 • Werken met jongeren en volwassenen met verschillende problematieken in verschillende GGZ settingen.
 • Begeleiden van jongeren (individueel en teamverband) in een high-performance setting.
 • Snel en stevig vertrouwen opbouwen.

Taal: Nederlands, Engels

Zaid Fattouchi 

Ambulant begeleider

Zaid werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider. Hij is SKJ geregistreerd en heeft veel ervaring in:

 • Het begeleiden van jongeren (individueel), jongvolwassenen en gezinnen.
 • Snel vertrouwen opbouwen bij complexe problematiek.

Zaid staat voor flexibiliteit, deskundigheid, punctualiteit en zorgzaamheid. De combinatie van empathisch vermogen, ervaring, kennis en kunde maakt hem tot een professional die zijn vak verstaat en dit vertaalt naar begeleiding op maat. Hij werkt in de (specialistische) ambulante begeleiding nauw samen met het eigen en professionele netwerk. Door zijn ervaring weet hij snel de weg te vinden naar instanties. 

Taal: Nederlands, Berbers, Engels 

Norea Kamps 

Pedagoog & ambulant begeleider

Norea werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider. Zij is SKJ geregistreerd ecologisch pedagoog. In het werk vindt zij het van groot belang dat er ruimte is voor het opbouwen van wederzijds vertrouwen. Norea hecht veel waarde aan open communicatie en daarnaast vindt zij humor van belang in de begeleiding.Norea heeft ervaring opgedaan in:

 • Het begeleiden van jongeren binnen een specialistische jeugdzorg setting, waarbij ‘herstel van het gewone leven’ centraal stond en waar werd gewerkt  de volgens de visie trauma-sensitief opvoeden.
 • Ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen bij gezinsproblematiek en/of onveiligheid.
 • Opvoedondersteuning in het gezin.
 • Behandeling van jonge kinderen met ASS.

Taal: Nederlands

Wendy Bruinsma

Ambulant begeleider & 

re-integratiecoach

Wendy werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider  en re-integratiecoach van jongeren en (jong) volwassenen. Zij heeft veel ervaring in het begeleiden en motiveren van jong (volwassenen) naar opleiding, werk of dagbesteding en het coachen van volwassenen. Zij is makkelijk toegankelijk, zonder oordeel en werkt graag vanuit mogelijkheden.
Haar sterke kanten:
- Goed kunnen luisteren.
- Geduldig zijn.
- De ander “zien”.
Eerlijkheid en respect zijn voor haar belangrijke punten voor een goede samenwerking.
Zij is als volgt gecertificeerd:

 • Therapeut Systemisch Opstellen. 
 • NLP-coach.
 • Gecertificeerd voor afname DilemmaManager assessments.

Naast haar werk bij Munks & Schuckman besteedt zij aandacht aan energetisch en holistisch werk.
Taal: Nederlands, Engels

Claudia Sloot

Ambulant begeleider & beleidsmedewerker kwaliteit

Claudia werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider en beleidsmedewerker kwaliteit.
Zij heeft veel ervaring met:

 • Begeleiding van jongvolwassenen, volwassenen en ouderen met complexe problematiek.
 • Vertrouwen opbouwen bij zorg mijdende cliënten.
 • Coördineren van zorg.
 • Forensische psychiatrie.

Zij is gecertificeerd om te werken met de DilemmaManager loopbaan assessments. Haar kracht ligt in het gelijkwaardig benaderen en samenwerken met cliënten om hen zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk te maken. Zij kan goed luisteren, werkt gestructureerd en houdt van humor. Het zelfstandig werken past bij haar, zij werkt doelgericht en onderhoudt het contact met ketenpartners.
Taal: Nederlands, Engels.

Ahmed Essousi

Ambulant begeleider

Ahmed werkt bij Munks & Schuckman als specialistisch ambulant begeleider en is SKJ geregistreerd. Hij
heeft veel ervaring in:

 • Het begeleiden van jongeren, volwassenen en gezinnen met meervoudige en complexe problematiek.
 • Cultuursensitief werken.
 • Laagdrempelige begeleiding


Ahmed is deskundig, bevlogen en een bruggenbouwer. Zijn kracht ligt in het luisteren, doorgronden en analyseren. In zijn vorige functies richtte hij zich op vraagstukken rond (islamitische) radicalisering en daarmee samenhangende maatschappelijke spanningen. Hij is sterk in het opbouwen van netwerken binnen zeer moeilijk benaderbare doelgroepen, in het winnen van vertrouwen en verbinden. Verder heeft hij de specifieke competenties om laagdrempelig contact te zoeken. Dit vertaalt zich in een analytische en zorgvuldige aanpak die gericht is op een positieve samenwerking en participatie, met en in de samenleving.
Taal: Nederlands, Berbers en Marokkaans Arabisch.

Saskia van der Velde

Pedagoog & ambulant begeleider

Saskia werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider. Zij is ecologisch pedagoog, SKJ geregistreerd en heeft ervaring in:

 • Het begeleiden van kinderen met gedrags- en/of communicatieproblemen.
 • Specialistische) ambulante begeleiding bij gezinnen met multiproblematiek.
 • Specialistische ambulante begeleiding van kwetsbare jongeren.
 • Specialistische ambulante begeleiding van jeugd, gezin en volwassenen met autisme/ADHD problematiek.
 • Combinatie onderwijs/zorg, opbouw terugkeer naar school (thuiszitters).
 • Coördineren van zorg.
 • Snel vertrouwen opbouwen bij pubers en gezinnen met complexe problematiek.

Saskia werkt vanuit vertrouwen, verbinding en gelijkwaardigheid en vindt een combinatie van humor en creativiteit onmisbaar in haar werk. Saskia hecht veel waarde aan professionaliteit en kwaliteit. Zij is voor haar cliënten voorspelbaar en betrouwbaar: doe wat je zegt, en zeg wat je doet. Ze is flexibel en bereikbaar voor haar cliënten en zoekt in elk gezin naar maatwerk. 

Zij is gecertificeerd om te werken met de volgende methodieken: 

 • Een Taal Erbij
 • Teken je gesprek

Daarnaast is zij speltherapeut in opleiding.

Taal: Nederlands, Engels

Michiel Pot

Ambulant begeleider

Michiel heeft 3 jaar ervaring als jongerenwerker. Hij vindt het uitdagend om te werken met jongeren binnen gezinnen met multiproblematiek. Michiel stapt makkelijk op zorgvragers af en weet snel het vertrouwen te winnen. Hij werkt vanuit de presentiebenadering. Samen gaat hij op zoek naar de kern, drijfveren of belangrijke waardes om een betekenisvol leven te kunnen leiden. Michiel levert maatwerk door creatieve middelen waaronder sport in te zetten.

Michiel werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider. Hij heeft veel ervaring in:

 • Het begeleiden van jongeren, jongvolwassenen en gezinnen.
 • Het begeleiden van jongeren met een licht verstandelijke beperking.
 • Outreachend werken en hierbij initiatief nemen door mensen op te zoeken in hun eigen omgeving en hulp aan te bieden (bemoeizorg).
 • Het werken met groepen jongeren die te maken hebben met straatcultuur.
 • Werken vanuit een vertrouwensband en hierbij aansluiting en vertrouwen winnen doorwederkerigheid, interesse en geduld te tonen.
 • Methodisch werken.

Taal: Nederlands, Engels

Abdel Azahaf

Ambulant begeleider

Abdel werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider. Hij is SKJ geregistreerd en heeft veel ervaring in:

 • Ambulante begeleiding (specialistisch) van jeugd, gezin en volwassenen. Hij gaat graag met mensen om, is geduldig, empatisch, flexibel, initiatiefrijk, een doorzetter en heeft veel analytisch vermogen. 
 • Het begeleiden van jongeren (individueel). Hij heeft veel samen gewerkt met vluchtelingen en jongeren met een verstandelijke beperking. 
 • Re-integratie trajecten en toeleiding naar een passende dagbesteding, opleiding of werk betreffende (jong) volwassenen, regulier of met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel positieve uitstroom. 

Abdel is naast zijn werk, in het kader van zingeving en zijn grote wil om bij te dragen aan de maatschappij, ook zeer actief in het vrijwilligerswerk bij de Gooise sport - en recreatie stichting (GSRS) te Hilversum. Hij begeleidt als vrijwilliger mensen met een verstandelijke beperking, organiseert sport/spel/recreatie bezigheden en is bestuurslid. 

Taal: Nederlands, Arabisch/Berbers, Engels

Imad Boulghalegh

Ambulant begeleider

Imad werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider. Hij is SKJ geregistreerd HBO Jeugd - en gezinsprofessional en heeft veel ervaring in systemisch werken met jongeren onder andere bij  trauma, LVB- en hechtingsproblematiek met als doel het versterken van de zelfredzaamheid.

'Mijn expertise ligt op het gebied van sociale interactie en het leggen van contacten met mensen. Ik ben een behulpzaam persoon en deel graag mijn kennis met anderen. Daarnaast beschouw ik mezelf als een motivator en doorzetter. Gedurende de jaren heb ik waardevolle kennis opgebouwd betreffende verschillende problematiek binnen de complexe jeugdzorg. Mijn ervaringen hebben me laten zien wat dit vak inhoudt en welke eisen het aan je stelt'.

De talen die ik spreek zijn: Nederlands, Arabisch (fosha & Darija) en Engels.

Noureddine El Bouk

Ambulant begeleider

Noureddine werkt bij Munks & Schuckman als (specialistisch) ambulant begeleider. Hij is een zeer ervaren HBO Jeugd- en gezinsprofessional en SKJ geregistreerd. Hij omschrijft zichzelf als volgt: 

Mijn naam is Noureddine en ik ben een ervaren hulpverlener in de jeugdzorg(plus), ggz, verlavingszorg en forensische zorg. Ik heb twaalf jaar ervaring in het werken met jongeren en volwassenen die kampen met verschillende problematieken. Mijn passie ligt bij het ondersteunen en begeleiden van mensen die het moeilijk hebben en het bieden van een veilige omgeving waarin zij zich gehoord en begrepen voelen. Ik heb een brede kennis en expertise opgebouwd in het werken met verschillende doelgroepen en problematieken, waaronder verslaving, trauma, persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen. Ik werk vanuit de presentiebenadering en vind het belangrijk om samen te werken met mijn cliënten om tot de beste oplossingen te komen. Als hulpverlener ben ik empathisch, geduldig en betrokken. Ik geloof in de kracht van het individu en werk graag samen met mijn cliënten om hun eigen kracht en mogelijkheden te ontdekken en te benutten. Ik hoop dat ik jou kan helpen bij het vinden van de juiste ondersteuning en begeleiding die je nodig hebt.

Taal: Nederlands, Engels, Marrokaans Arabisch, Berbers

Lars van Borssum Waalkes

Backoffice & advisering bestuur

Lars is werkzaam voor Munks & Schuckman als backoffice medewerker. Dit betreft onder andere de financiële - en
zorgadministratie. Daarnaast biedt hij advies aan het bestuur bij complexe financiële - en organisatie vraagstukken. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in management en directie functies in de not for profit sector, veelal op financieel gebied. Hij is onder meer elf jaar werkzaam geweest als financieel directeur in de kinderopvang en was vijf jaar algemeen directeur van een bedrijf in re-integratie en dagbesteding voor de psychiatrie.
Taal: Nederlands, Engels.

Vacature ambulant begeleider (specialistisch), 

Let op: alleen dienstverband voor de Regio Gooi & Vechtstreek

Uren minimaal 16 uur per week

Munks & Schuckman biedt (specialistische) ambulante begeleiding aan jeugd, gezin en volwassenen en re-integratietrajecten voor het UWV. Het is belangrijk dat je hier affiniteit mee hebt en kan werken in complexe situaties. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het afleggen van wekelijkse huisbezoeken bij cliënten. Wij bieden maatwerk omdat iedere cliënt anders is. Hierdoor is het werk heel afwisselend en uitdagend. Rapportages en plannen opstellen is ook onderdeel van de werkzaamheden.

Wij bieden praktische, sociaal-emotionele en ondersteuning bij multiproblematiek. Wij stellen een begeleidingsplan op met doelen in samenspraak met de cliënt en aanmelder (gemeente) of verwijzer. Het begeleidingsplan wordt structureel geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Het sociale en professionele netwerk rondom de cliënt wordt betrokken en wij werken hierbij integraal samen. Wij monitoren risico’s betreffende veiligheid. Hierbij hanteren wij onder andere de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij signaleren en verwijzen door indien nodig.

Benodigde competenties/eisen:

 • daadkracht, creativiteit, humor en flexibiliteit;
 • inspireren en motiveren en een hart hebben voor het werken met mensen met complexe problematiek op diverse leefgebieden;
 • stevig in je schoenen staan, stressbestendig;
 • empathie kunnen tonen;
 • verbaal en administratief sterk en zorgvuldig;
 • doelgericht kunnen werken;
 • goed kunnen samenwerken met collega’s en ketenpartners;
 • het kunnen uitvragen, inschatten en monitoren van risico’s op het gebied van veiligheid en werken volgens een protocol veiligheid, de Verwijsindex en de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • grote mate van zelfstandigheid;
 • integer zijn en een respectvolle opstelling naar cliënten;
 • goede bereikbaarheid voor cliënten, zowel telefonisch, via Whatsapp en via mail;
 • werken volgens AVG richtlijnen;
 • in staat tot zelfreflectie;
 • MBO niveau 4 of HBO diploma (Jeugdzorg, Social Work, SPV of vergelijkbaar) en werkervaring in dezelfde of een vergelijkbare functie of zeer gedreven om zich de functie eigen te maken, harde functie eis;
 • Verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen, niet ouder dan drie maanden, harde functie eis;
 • In het bezit van een rijbewijs, harde functie eis;
 • Minimaal drie jaar werkervaring in een vergelijkbare functie, harde functie eis;
 • SKJ of BIG registratie bij een HBO diploma, of de bereidheid een SKJ registratie te behalen via ons bij een dienstverband begeleiding betreffende Jeugd specialistisch;


Naast diploma-eisen kijken wij ook naar karakter, werk- en levenservaring. Wij vinden integriteit, stressbestendigheid, duidelijkheid (afspraak = afspraak), openheid, eerlijkheid en humor belangrijk.

Wat bieden wij?

 • Uitdagend werk in de maatschappelijke (jeugd) zorg in de regio Gooi en Vechtstreek en Zuid Oost Utrecht, UWV re-integratietrajecten.
 • Werken bij een kleine organisatie met een eigen en succesvolle aanpak.
 • Grote mate van zelfstandigheid.
 • Flexibiliteit om eigen werk te plannen en naar eigen inzicht in te delen.
 • Markt conforme beloning en arbeidsvoorwaarden volgens CAO Jeugdzorg bij een dienstverband.
 • Diversiteit in het werk.
 • Collegiale ondersteuning / consultatie.
 • No nonsense mentaliteit.
 • Laptop en telefoon bij dienstverband.
 • Wij bieden een door SKJ (bij een HBO diploma) geaccrediteerd praktijkprogramma aan voor nieuwe medewerkers die het doorlopen hiervan als (her) registratie-eis hebben.


Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar [email protected] met in het kort: een up to date CV EN een motivatiebrief. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Zonder CV EN motivatiebrief zullen wij reacties op deze vacature NIET in behandeling nemen.

Of bel naar : Brita van Borssum Waalkes 0681856664 

Reageren kan doorlopend.