UWV modulaire re-integratie trajecten

Wij bieden intensieve persoonlijke begeleiding aan cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij werken hierbij samen met betrokken  netwerkpartners zoals GGZ, blijven het primaire aanspreekpunt en voeren samen met de cliënt de regie.Dit traject bestaat uit verschillende modules: 


  • Participatie interventie:

Wij bieden ondersteuning bij het opbouwen van vertrouwen, helpen om weer in beweging te komen, belemmeringen weg te nemen en concrete stappen te zetten om actiever te worden in sociale contacten. Dit gaat in een rustig tempo en met kleine stappen. Het doel is om meer te deel te nemen aan de samenleving, bijvoorbeeld door regelmatig contact met vrienden, kennissen en familie.


  • Bevorderen maatschappelijke deelname:

Hierbij is het belangrijk om te leren omgaan met  eigen grenzen, de belastbaarheid te vergroten en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Samen wordt gezocht naar een regelmatige en leuke passende dagbesteding van één of meer dagdelen per week om weer plezier te ervaren, tussen de mensen te komen en de eigen mogelijkheden en talenten weer te ontdekken.  


  • Begeleiding bij scholing:

Scholing kan nodig zijn om weer aan het werk te kunnen  gaan. Door middel van de Dilemma methode onderzoeken wij samen welke opleiding qua duur en richting het meest passend is en aansluit bij de motivatie voor een specifieke opleiding. Verder bieden wij praktische ondersteuning gedurende de opleiding om voortijdige uitval te voorkomen en de opleiding positief af te ronden. 

Lees meer over onze werkwijze onder het kopje methode en informatie.

Munks kwam bij mij thuis. Zij gingen mee met moeilijke gesprekken omdat ik niet altijd alles snap. Mijn eigen netwerk werd ook betrokken om mij te helpen. Ik werk nu in een klein café waar het niet zo druk is en ik krijg extra begeleiding op de werkvloer. Er is daar ook begrip voor elkaar onderling, dat heb ik nodig. Omdat deze werkplek echt bij mij past kan ik het volhouden’

UWV WerkFit trajecten

Werk daagt ons uit om beter te worden en meer te bereiken. We onderzoeken samen welke interesses u heeft en welke taken of functies goed bij u passen via een Werkwijzer e-assessment (online test). Iedereen bezit talenten, mogelijkheden en steun uit de eigen omgeving. Een WerkFit traject helpt om zicht te krijgen op de eigen capaciteiten en de mate van belastbaarheid. Met een persoonlijke coach werkt u aan het versterken van uw sociale-en werknemers vaardigheden en aan het verkennen en versterken van uw positie op de arbeidsmarkt. Soms is het nodig om andere zaken te regelen, zoals kinderopvang of het inzetten van hulpverlening. Ook daar helpen wij u bij zodat u weer stappen kunt zetten naar betaald werk.