Brita & Donna

Wij werken outreachend en bieden maatwerk.
Zodra wij een aanmelding krijgen kunnen wij direct aan de slag. Wij zijn beiden SKJ geregistreerd en hebben veel ervaring met (specialistische) ambulante ondersteuning. Wij zijn op de hoogte van diverse loketten en kunnen daarom snel schakelen. Naast ambulante ondersteuning bieden wij studiekeuze-en loopbaanadvies trajecten aan op verschillende niveaus, Werkfit trajecten en modulaire re-integratie diensten (UWV).

Brita heeft veel specialistische ervaring in:

  • Bemoeizorg aan jongeren en volwassenen bij multiproblematiek (Vangnet Jeugd GGD).
  • Het begeleiden van kwetsbare jongeren en 

       ouders (PRO/VSO).

  • Het bieden van (specialistische) opvoedondersteuning in het gezin.
  • Het begeleiden van thuiszitters en voortijdig schoolverlaters.
  • Het begeleiden en adviseren bij huiselijk geweld, (on) veiligheid, overlastgevend gedrag, polarisatie en radicalisering (Adviseur Veiligheid en Hoofdagent van Politie Amsterdam).

Zij is gecertificeerd om te werken met de methode Krachtwerk.

Donna is pedagoog, zij heeft ecologische pedagogiek gestudeerd. Zij heeft veel ervaring in: 

  • Het werken met kwetsbare kinderen, jongeren en ouders, als jeugdconsulent. 
  • Het begeleiden van thuiszitters en jongeren zonder startkwalificatie naar onderwijs of werk (RMC trajectbegeleiding).
  • Het bieden van (specialistische) opvoedondersteuning in het gezin.
  • Het laagdrempelig in contact komen met 

       zorgmijdende cliënten.
Zij is gecertificeerd om te werken met de methode Krachtwerk. 

Wij bieden ondersteuning aan mensen zodat zij weer rust en veiligheid kunnen ervaren en hun problemen weer zelf aan kunnen. Dit doen wij pragmatisch, met humor en daadkracht. 
Wij begeleiden zo kort mogelijk maar zo lang als nodig. Omdat iedereen anders is werken wij niet met één vaste methode. Lees hier meer over bij ‘methode en informatie’.