Ambulante ondersteuning volwassenen 

Wij bieden (specialistische) ambulante ondersteuning bij enkelvoudige en meervoudige problematiek en helpen u onder andere bij:

  • het opbouwen van structuur en het vinden van een zinvolle dagbesteding;
  • het onderhouden en stimuleren van sociale contacten;
  • het regelen van financiën en verwijzen naar budgetbeheer en/of bewindvoering;
  • problemen betreffende huiselijke relaties zoals een (vecht)scheiding en/of huiselijk geweld;
  • problemen met gezondheid en ernstige overbelasting;
  • het omgaan met een diagnose, gedrags- en psychische problematiek;
  • NAH problematiek;
  • netwerkbreed hulp zoeken /vinden bij instanties;
  • signaleren en doorverwijzen naar specialistische instellingen.


Mensen die belangrijk voor u zijn zoals familie of vrienden kunnen ook worden betrokken als u dat wil. Wij zijn daadkrachtig, flexibel, makkelijk te bereiken en hebben een positieve en creatieve insteek. In een begeleidingsplan stellen we samen doelen en maken afspraken over de vorm en frequentie van begeleiding. U kunt door ons ook verder begeleid worden richting een opleiding, werk of een zinvolle dagbesteding. De gesprekken vinden thuis plaats of op een locatie die u zelf prettig vindt. U kunt te maken krijgen met hulpverlening en instanties zoals bewindvoering, de wijkteams, huisarts, woningbouw of GGZ instellingen. Wij ondersteunen u hierbij en kunnen bijvoorbeeld aansluiten bij gesprekken zodat u er niet alleen voor staat.

Iedereen is anders en daarom maken wij gebruik van verschillende methodes. Lees meer over gehanteerde methodes onder het kopje ‘Methode en informatie'.