Ambulante begeleiding volwassenen 

Wij bieden (specialistische) ambulante begeleiding bij enkelvoudige en meervoudige problematiek en helpen u onder andere bij:

  • het opbouwen van structuur en het vinden van een zinvolle dagbesteding;
  • het onderhouden en stimuleren van sociale contacten;
  • het regelen van financiën/ administratie en verwijzen naar budgetbeheer en/of bewindvoering;
  • problemen betreffende huiselijke relaties zoals een (vecht)scheiding, onveiligheid en/of huiselijk geweld;
  • problemen met gezondheid, verslaving en ernstige overbelasting;  
  • het omgaan met een diagnose, gedrags- en GGZ problematiek;
  • omgaan met NAH problematiek;
  • netwerkbreed hulp zoeken /vinden bij instanties;
  • signaleren en doorverwijzen naar specialistische instellingen;
  • het betrekken van uw eigen netwerk.


Iedereen is anders en daarom maken wij gebruik van verschillende methodes. Lees meer over gehanteerde methodes onder het kopje ‘Methode en informatie'. 

Positieve ervaring

Anoniem: ‘Brita schept orde in de chaos’.